AND
70 documents
return to data set
   
70 results (1/1 page)          
filter by Full reference  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Type Author(s) Language Keywords 
A population survey in Vietnam. Final report 1967BookVietnam (Republic of): Army Research Office, Demeny Paul George, Yates Jules D.Englishpopulation;
Agricultural statistics year book 1960-1972.Saigon2002Archival documentsVietnam. Directorate of Agricultural EconomicsEnglishstatistics;
An exploratory study of gender patterns in urbanward migration in Vietnam2002DissertationVu Dung Thi KieuEnglishgender; migration;
Atlas du Viêt-nam / Atlat Việt Nam / An Atlas of Vietnam1994BookVũ Tự Lập, Taillard ChristianFrenchatlas; sources; map; population;
Báo cáo kết quả điều tra di dân tự do vào Thành phố Hồ Chí Minh1997BookViện Kinh Tế Thành phố Hồ Chí MinhVietnamesemigration; population; survey;
Bên dòng Nhiêu Lộc thời 1930 - 19502005BookVương LiêmVietnamesehistory;
Black April : the fall of South Vietnam, 1973-19752012BookVeith, Georges J.Englishhistory; military; battle; army; South Vietnamese;
Cẩm nang Dân số, đô thị hoá thành phố Hồ Chí Minh1994BookViện Quy Hoạch Đô Thị Nông ThônVietnamesepopulation; urbanization; planning;
Croissance staturale et segmentaire des jeunes élèves de la Région Saigon-Cholon1959DissertationVu DamFrenchwater supply;
Développement urbain communautaire dans le District 7 – HCMV2003BookVilles en Transition (VeT)French
Di chuyển nội thị ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội (Việt Nam). ISTED, GEMDEV, Chương trình Nghiên cứu Phát triển Đô thị (PRUD)2004BookViện Nghiên cứu Phát triển, Viện Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm dân số - Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Di dân đến Thành phố Hồ Chí Minh. Những vấn đề và giải pháp 1992BookViện Kinh Tế Thành phố Hồ Chí MinhVietnamese
Di dân, nguồn nhân lực, việc làm và đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh1996BookViện Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh (chủ biên), Vũ Thị Hồng, Lê Văn Thành, Trương Sĩ Anh...Vietnamese
Et nous primes Saigon1979BookVăn, Tiến DũngFrench
Étude d'aménagement : projet pilote pour la réhabilitation du quartier Tan Dinh, Hô Chi Minh Ville1998BookVilles en Transition (VeT)French
Giảm nghèo, di dân-đô thị hóa : trường hợp TP.HCM trong tầm nhìn so sánh. Hội thảo Quốc Tế, Thành Phố Hồ Chí Minh, 2/20042004BookViện Khoa Học Xã Hội Việt Nam (VNASS), Viện Khoa Học Xã Hội Vùng Nam Bộ (SISS)Vietnamese
HCM City plans to seek loans for wastewater facilities2015Journal articleVietnam News Agency (VNA)English
Hiện trạng và dự báo phát triển dân số Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1995-2000 1995BookViện Kinh Tế Thành phố Hồ Chí MinhVietnamese
Hôi thảo di dân nông thôn-thành thi đến Thành phố Hồ Chí Minh 2000BookViện Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh, CEPEDVietnamesemigration; peasant;
Hội thảo di dân, khuyếch trương việc làm và phát triển đô thị. TP.HCM, 13-15/11/1991 1991BookViện Kinh Tê Thành Phố Hồ Chí MinhVietnamese
Impacts of existing residence registration policy on urban poverty alleviation. Two case studies in Hanoi and Ho Chi Minh City2005BookVilles en Transition Vietnam (VeT), Centre for Sociology and Development Studies Ho Chi Minh City, Institute of Sociology HanoiEnglish
Impacts of rural to urban migration on the health of young adult migrants in Ho Chi Minh City, Vietnam. Conference on African migration in comparative perspective, Johannesburg, 4-7 June 20032003BookVan Landingham MarkEnglish
Integrative Stadtentwicklungs- und Umweltplanung zur Anpassung an die Folgen des globalen Klimawandels in Ho Chi Minh City – Anpassungsstrategien für eine klimagerechte und energieeffiziente Stadtentwicklung und Wohnungsversorgung 2008BookVolker Martin, Eckert Ronald, Schmidt Michael, Storch HarryGerman
Kỷ yếu Viện Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh (1988-2008)2008BookViện Kinh Tế Thành phố Hồ Chí MinhVietnameseeconomy;
L'effort français en Indochine. Le ravitaillement de Saigon en lait stérilisé1942Journal articleVittoz, R.French
L'élevage et le ravitaillement en Cochinchine1943Journal articleVittoz, R.French
La drogue et le néo-colonialisme US. Le renflouement d'une jeunesse épave1978Book chapterVu CanFrench
La situation économique de Ho Chi Minh-Ville deux ans après la libération1978Book chapterVan DaiFrench
Le problème de l'eau potable en pays tropicaux. Caractéristiques bactériologiques des eaux de la nappe phréatique en Cochinchine1942Journal articleVialard-Goudou, A.French
Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng một số chỉ tiêu độc hại môi trường nhằm đánh giá độc tính của nước thải sinh họat và công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh2004DissertationVõ Thị Kiều KhanhVietnamese
Nghiên cứu xác định khỏang xanh đô thị cho Thành phố Hồ Chí Minh 1998BookVũ Xuân ĐềVietnamese
Người dân muốn biết, tập 11972BookViệt Nam Thông tấn xã / Trần Văn Lâm (dir.)Vietnamesepress
Người dân muốn biết, tập 21972BookViệt Nam Thông tấn xã / Trần Văn Lâm (dir.)Vietnamesepress
Người dân muốn biết, tập 31972BookViệt Nam Thông tấn xã / Trần Văn Lâm (dir.)Vietnamesepress
Occurrence of Persistent Toxic Substances in Soils, Sediments, Fishes and Human Breast Milk in Southern Vietnam2009BookVinh Nguyen N.English
Our great spring victory : an account of the liberation of South Vietnam1977BookVăn, Tiến Dũng ; Spragens, John (Jr) (trad.)English
Poverty alleviation, migration and urbanization: Ho Chi Minh City in comparative perspectives. International conference2004BookViet Nam Academy of Social Sciences (VNASS), Southern Institute of Social Sciences (SISS)Englishurbanization; poverty; migration;
Quy họach khỏang xanh bảo vệ môi trường–cảnh quan phục vụ phát triển KT-XH Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 20101995BookVũ Xuân ĐềVietnamese
Sài Gòn bị đổi tên2015BookVương Thụy, Sơn DzũngVietnamesepersonal narrative;
Sài Gòn năm xưa2013BookVương Hồng SểnVietnamese
Sài Gòn năm xưa2004BookVương Hồng SểnVietnamese
Sài Gòn năm xưa (in tái bản lần thứ I)1994BookVương Hồng SểnVietnamese
Sài Gòn tuyết trắng : Việt Nam tháng 4, 19752004BookVũ Thụy HoàngVietnamese
Sài-Gòn năm xưa1969BookVương Hồng SểnVietnamese
Sài-Gòn năm xưa1960BookVương Hồng SểnVietnamese
Saigon Tạp pín lù : Sàigòn năm xưa, tập II và tập III1994BookVương Hồng SểnVietnamese
Some thoughts on the orientation of the sustainable urban development in connection with the rural development in Binh Chanh, Ho Chi Minh City2001Book chapterVo Thi HiepEnglish
Tạp chí Bách Khoa và đời sống xã hội Sài GònBook chapterVũ Thị Thu ThanhVietnamese
Thành phố Hồ Chí Minh hai mươi năm (1975-1995)1997BookVõ Trần Chí, Trần Trọng Tân, Vũ Tuấn ViệtVietnamese
Thành phố Hồ Chí Minh, 35 năm xay dựng và phát triển2011BookViện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Xuân Biên (chủ biên)Vietnamese
The associational life of the Vietnamese middle class in Saigon (1950s-1970s)2012Book chapterVan Nguyen-MarshallEnglish
The challenges of water governance in Ho Chi Minh City2016Journal articleVan Leeuwen C.J., Dan N.P., Dieperink, C.English
The Hồ Chí Minh campaign : reminiscences of revolutionary commanders and political commissars2012BookVõ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng... [et al.]EnglishVietnam war; military;
The impacts of “Ho Khau” system on rural-urban migration: A case study in peri- urban Ho Chi Minh City, Vietnam2013DissertationVu Thi Cam HongEnglish
The needs for reproductive health information and services of spontaneous migrants in Ba Binh district, Hanoi and Go Vap district, Ho Chi Minh City2006BookVietnam Commission for Population, Family and Children, United Nations Population FundEnglish
The reinvention of distinction : modernity and the middle class in urban Vietnam2012BookVan Nguyen-Marshall, Lisa B. Welch Drummond, Danièle Bélanger (eds.)English
Thu nhập của các hộ gia đình ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh qua một cuộc điều tra 2009Journal articleVũ Hoàng NgânVietnamese
Transnational companies as a source of skill upgrading: The electronics industry in Ho Chi Minh City2008Journal articleVind IngeborgEnglish
Un grand patriote : Pétrus Ky (I)1947Journal articleVieillard, PierreFrenchhistory;
Un grand patriote : Pétrus Ky (II)1947Journal articleVieillard, PierreFrenchhistory;
Văn học quốc ngữ trước 1945 ở Thành phố Hồ Chí Minh2007BookVõ, Văn NhơnVietnamese
Vấn đề Dân số tại Việt Nam Cộng Hòa, 1973 / Population aspects in the Republic of Vietnam, 19731973BookVăn Phòng Thường Trực Ủy Ban Quốc Gia Dân Số (chủ biên), Vũ Thị MỹVietnamese
Việc làm và thu nhập của người di cư ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 2006Journal articleVũ Hoàng NgânVietnamese
Villes et organisation de l'espace du Viêt-nam ; essai d'analyse spatiale1996DissertationVu Chi DôngFrench
Year 2000 population projections for Republic of Vietnam and Saigon metropolitan area1971BookVietnam (Republic of): Ministry of Public Works, The United States Agency for International Development, Bogle James E.Englishpopulation;
Đại thắng mùa xuân 1975 : sức mạnh của trí tuệ Việt Nam2010BookVũ, Quang HiểnVietnameseVietnam war; military; polemology
Đakao trong tâm tưởng2008BookVĩnh NhơnVietnamesedescription and travel; memoirs and biographies; Dakao
Đánh giá tác động của AFTA đối với doanh nghiệp trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh 2007BookVũ Phạm Tín, Lê Hồ Phong Linh, Nguyễn Trúc Vân, Võ Thị Thanh KiềuVietnamese
Đánh giá tác động của FDI đối với thị trường lao động trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh 2006BookViện Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đinh Sơn Hùng, Lê Hồ Phong Linh, Lê Thị Hương, ... [et al.]Vietnamese
Điều tra dân số tại Sàigon năm 1967 1968BookViệt Nam Cộng Hòa : Viện Quốc Gia Thống KêVietnamesepopulation; statistics;
   
70 results (1/1 page)          
filter by Full reference  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.067s