AND
121 documents
73/121 results        
Description
Building ID4075
English nameHung Kings Temple
Vietnamese NameĐền Tưởng Niệm Hùng Hùng Vương
Address2-B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Pos X686503.4461
Pos Y1192968.5729
Images from this Building (14 results)

2. Đền tưởng niệm Vua Hùng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn
[id:28330]

Đền thờ vua Hùng #1
[id:30732]

Đền thờ vua Hùng #2
[id:30733]

Đền thờ vua Hùng #3
[id:30734]

Đền thờ vua Hùng #4
[id:30735]

Đền thờ vua Hùng #5
[id:30736]

Đền thờ vua Hùng #6
[id:30737]

Đền thờ vua Hùng thời thuộc địa
[id:34103]

Ngôi đền trên bưu thiếp thời thuộc địa
[id:34104]

Đền Kỷ Niệm đầu thập niên 1950 của tác giả Raymond Cauchetier
[id:34105]

Ngôi đền năm 1956
[id:34106]

Ngôi đền năm 1967 của tác giả Ken
[id:34107]

Ngôi đền Vua Hùng - Ảnh của George Slater chụp năm 1966
[id:34108]

Đền Kỷ Niệm trên một bưu thiếp thời thuộc địa - Temple Souvenir de Saigon
[id:34110]
...
73/121 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.075s