3980 documents
3742/3980 results        
Description
Image ID34108
TitleNgôi đền Vua Hùng - Ảnh của George Slater chụp năm 1966
CollectionSaigon
LocationSaigon
Date1966
Image typeColour photograph
Material form
of image
Digital
sourceImageKiến Thức
Note(s)

Mùng 10 tháng 3 Âm lịch hàng năm, ngôi đền đều có tổ chức lễ giỗ trọng thể để ghi nhớ công ơn dựng nước Việt của các Vua Hùng.

Keyword(s) [en]temple ; Hung kings ;
URLhttp://kienthuc.net.vn/di-san/anh-hiem-ve-den-tho-vua-hung-o-sai-gon-truoc-1975-666774.html
Building
Image

Copyright
© All rights reserved / Tous droits réservés

Preview Image
dbImage_ID-34108_No-01.jpeg

3742/3980 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.029s