3980 documents
3737/3980 results        
Description
Image ID34103
TitleĐền thờ vua Hùng thời thuộc địa
CollectionSaigon
LocationSaigon
Image typeBlack and white photograph
Material form
of image
Digital
sourceImageKiến Thức
Note(s)

Năm trong khuôn viên của Thảo Cầm Viên, đền thờ vua Hùng là ngôi đền nổi tiếng có tuổi đời gần một thế kỷ của Sài Gòn.

Keyword(s) [en]temple ; Hung kings ;
URLhttp://kienthuc.net.vn/di-san/anh-hiem-ve-den-tho-vua-hung-o-sai-gon-truoc-1975-666774.html
Building
Image

Copyright
© All rights reserved / Tous droits réservés

Preview Image
dbImage_ID-34103_No-01.jpeg

3737/3980 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.026s