3980 documents
3740/3980 results        
Description
Image ID34106
TitleNgôi đền năm 1956
CollectionSaigon
LocationSaigon
Date1956
Image typeColour photograph
Material form
of image
Digital
sourceImageKiến Thức
Note(s)

Sau năm 1954, đền được đổi tên là đền Quốc Tổ Hùng Vương, thờ Vua Hùng và một số nhân vật lịch sử khác như Lê Văn Duyệt, Trần Hưng Đạo, Khổng Tử.

Keyword(s) [en]temple ; Hung kings ;
URLhttp://kienthuc.net.vn/di-san/anh-hiem-ve-den-tho-vua-hung-o-sai-gon-truoc-1975-666774.html
Building
Image

Copyright
© All rights reserved / Tous droits réservés

Preview Image
dbImage_ID-34106_No-01.jpeg

3740/3980 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.034s