3980 documents
3738/3980 results        
Description
Image ID34104
TitleNgôi đền trên bưu thiếp thời thuộc địa
CollectionSaigon
LocationSaigon
Image typeColour photograph
Material form
of image
Digital
sourceImageKiến Thức
Note(s)

Ngôi đền này được nhà cầm quyền Pháp cho xây dựng năm 1926 theo kiến trúc cung đình nhà Nguyễn với tên gọi ban đầu là đền Kỷ niệm (Temple de Souvenir).

Keyword(s) [en]temple ; Hung kings ;
URLhttp://kienthuc.net.vn/di-san/anh-hiem-ve-den-tho-vua-hung-o-sai-gon-truoc-1975-666774.html
Building
Image

Copyright
© All rights reserved / Tous droits réservés

Preview Image
dbImage_ID-34104_No-01.jpeg

3738/3980 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.029s