3980 documents
3739/3980 results        
Description
Image ID34105
TitleĐền Kỷ Niệm đầu thập niên 1950 của tác giả Raymond Cauchetier
CollectionSaigon
LocationSaigon
Estimated date1950-1955
PhotographerRaymond Cauchetier
Image typeBlack and white photograph
Material form
of image
Digital
sourceImageKiến Thức
Note(s)

Vào giai đoạn này, đền là nơi tưởng niệm những người Việt tử trận vì đi lính cho Pháp trong Thế chiến thứ nhất.

Keyword(s) [en]temple ; Hung kings ;
URLhttp://kienthuc.net.vn/di-san/anh-hiem-ve-den-tho-vua-hung-o-sai-gon-truoc-1975-666774.html
Building
Image

Copyright
© All rights reserved / Tous droits réservés

Preview Image
dbImage_ID-34105_No-01.jpeg

3739/3980 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.03s