AND
121 documents
3/121 results        
Description
Building ID4005
English nameSaigon Opera House
French nameThéâtre municipal
Vietnamese NameNhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh
Address7 Công Trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Main Typerecreational facility
Sub Typeperformance site
Sub Type (L3)opera house
Notes
  • Théâtre municipal pendant la période coloniale
  • Assemblée nationale - Quốc Hội sous la Première République du Viêt-Nam (Sud) : 1955-1963
  • Maison de la culture - Nhà văn hóa : 1964-1965
  • Assemblée nationale - Quốc Hội : 1965-1966
  • Chambre des Représentants - Hạ Nghị Viện VNCH (Chambre basse) sous la Seconde République du Viêt-Nam : 1967-1975
  • Théâtre de la ville ou Opéra depuis la réunification : 1976-
Pos X686242.7188
Pos Y1191808.3535
Images from this Building (221 results)

The Opera house at night
[id:27436]

The Opera house, Ho Chi Minh City
[id:27432]

The Opera house, Ho Chi Minh City
[id:27433]

14. Saigon. Le théâtre municipal
[id:27451]

37. Saïgon. Le théâtre
[id:27452]

Le théâtre municipal
[id:27467]

7. Cochinchine. Saïgon. Théâtre
[id:27471]

14. Saïgon. Le théâtre municipal
[id:27472]

Cochinchine. 5. Saïgon. Le théâtre
[id:27473]

21. Théâtre municipal à Saïgon
[id:27475]

306. Saïgon. Le théâtre municipal
[id:27474]

134. Saïgon. Façade du théâtre municipal
[id:27477]

Façade du théâtre municipal
[id:27478]

Façade du théâtre municipal (frontispice)
[id:27479]

Façade du théâtre municipal (Ornement au frontispice).
[id:27480]

Municipal Theatre and Caravelle Hotel
[id:27481]

HCMC Opera House by night, with newly restored roof
[id:27498]

3. Théâtre municipal de Saïgon
[id:27501]

30. Saigon. Le théâtre décoré en l'honneur des navires japonais
[id:27502]

8. Le théâtre municipal
[id:27503]

Saïgon. Théâtre municipal
[id:27504]

Saïgon. Le théâtre municipal
[id:27505]

3. Théâtre municipal de Saïgon
[id:27506]

34. Saïgon. Vue aérienne. Le théâtre
[id:27507]

31. Saïgon. Vue aérienne. Au premier plan la Place et d'immeuble du théâtre
[id:27508]

Saigon Tet 2007 (Nha hat thanh pho at night)
[id:27528]

Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh
[id:27532]

Nhà Hát Thành Phố - Opera House
[id:27533]

Nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh (đêm nhạc Châu Kỳ)
[id:27534]

Saigon. Trụ-sở Quốc-Hội - L'Assemblée nationale - The National Assembly
[id:28402]

La place du grand théâtre
[id:27545]

Vue générale de la place du Théâtre - Le boulevard Bonnard
[id:27548]

Buddhist political rally past the National Assembly
[id:27558]

Saigon 1969 - Opera House
[id:27566]

3. Théâtre municipal de Saïgon
[id:27691]

8. Saïgon. La place du théâtre à l'heure de la sieste
[id:27692]

42. Saïgon. Théâtre municipal
[id:27693]

18. Saïgon. Grand théâtre de Saïgon (Place du théâtre)
[id:27694]

Municipal Theater
[id:27695]

Saïgon. Théâtre municipal
[id:27696]

Saïgon. Théâtre municipal
[id:27697]

5. Saïgon. Théâtre municipal
[id:27704]

Người dân thành phố thưởng thức chương trình hoà nhạc tổ chức mỗi cuối tuần trước nhà hát Thành phố
[id:27796]

Nhà hát Thành phố HCM
[id:27797]

Nhà hát Thành phố HCM
[id:27798]

Nhà hát Thành phố HCM
[id:27799]

Nhà hát Thành phố HCM
[id:27800]

Nhà hát Thành phố & KS Caravelle
[id:27801]

The Opera House and the Continental Palace
[id:27813]

Protest at National Assembly Opera house
[id:27816]

Special Target: National Assembly building
[id:27817]

House of Representatives and Vietnamese Marine statue
[id:27885]

Saïgon. Le Théâtre municipal
[id:27894]

Saïgon. Le Théâtre municipal (façade)
[id:27895]

#5. lối kiến trúc kiểu Pháp - nhà hát lớn Bến Thành + ks Caravell
[id:27942]

3215. Cochinchine. Saïgon. Rue Catinat (Nord)
[id:27971]

Viện Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa
[id:28229]

Hạ nghị viện Việt Nam Cộng Hòa
[id:28230]

1433. Cochinchine. Saïgon. Rue Catinat Sud
[id:28243]

1432 P. Cochinchine. Saïgon. Rue Catinat (Nord)
[id:28244]

3215. Cochinchine. Saïgon. Rue Catinat (Nord)
[id:28246]

The Municipal Theatre, Ho Chi Minh City
[id:28255]

Nhà hát thành phố chụp lúc 5g30 sáng
[id:28277]

Vue générale de la place du théâtre
[id:28286]

On guard at National Assembly
[id:28287]

Saïgon. Le théâtre municipal (Cochinchine). 251 - Collection des Chocolats Suchard
[id:28381]

Le jardin du théâtre municipal
[id:28131]

Cochinchine. 5. Saïgon. Le théâtre
[id:28404]

Saïgon. Le théâtre municipal (façade)
[id:28410]

Saigon 1970 - Lam Son Square
[id:28487]

Saigon ngày nay #1 - Trụ sở Quốc hội nhìn qua bồn nước từ ngã tư đại lộ Nguyễn Huệ và Lê Lợi
[id:28509]

Souvenir de la Cochinchine et du Cambodge (couverture)
[id:28540]

56. Saïgon. Boulevard Bonnard
[id:28609]

56. Saïgon. Boulevard Bonnard
[id:28610]

Saïgon. Boulevard Bonnard
[id:28611]

Le théâtre, portraits tissés
[id:28615]

A beautiful building on the square in downtown Saigon
[id:28627]

Saigon vu de l’hôtel Caravelle #3
[id:28667]

Opera House
[id:28668]

Le Théâtre
[id:28674]

Le Théâtre
[id:28675]

Le Théâtre
[id:28705]

Saïgon. Vue du théâtre
[id:28710]

63. Saigon. Le théâtre municipal
[id:30136]

Municipal Theater in Ho Chi Minh City
[id:30137]

Saïgon. Le théâtre municipal
[id:30138]

Théâtre municipal. Saïgon
[id:30139]

264. Saïgon. Le théâtre municipal
[id:30140]

Le théâtre de la ville à 6h20 #1
[id:30190]

Le théâtre de la ville à 6h20 #2
[id:30191]

Le théâtre de la ville à 6h20 #3
[id:30192]

Le théâtre de la ville à 6h20 #4
[id:30193]

Le théâtre de la ville à 6h20 #5
[id:30194]

Le théâtre de la ville à 6h20 #6
[id:30195]

Le théâtre de la ville à 6h20 #7
[id:30196]

Le théâtre de la ville à 6h20 #8
[id:30197]

3. Théâtre municipal de Saïgon
[id:30198]

Nhà văn hoá Sài Gòn - Opera House
[id:30305]

Saigon - Lam Son Square
[id:30307]

Trụ sở Quốc Hội thời Đệ nhất Cộng Hòa
[id:30309]

Hạ nghị viện Việt Nam Cộng Hòa
[id:30310]

Trụ sở Quốc Hội 1964 (Nhà văn hóa)
[id:30311]

Nhà Quốc Hội
[id:30312]

Trụ sở Quốc Hội - The National Assembly
[id:30313]

Trụ sở Quốc Hội
[id:30314]

Một phiên họp trong trụ sở Quốc Hội, nay là Nhà hát TP
[id:30315]

Chief of State Phan Khac Suu and deputy PM Nguyen Xuan Oanh
[id:30325]

Chief of State Phan Khac Suu
[id:30326]

Statue-Opera Bldg-58 Olds Saigon 1967
[id:30331]

Opéra - Saigon - 147
[id:30334]

Opéra - Saigon - 13
[id:30335]

Opéra - Saigon - 15
[id:30336]

L'Hôtel Continental et le théâtre #1
[id:30377]

L'Hôtel Continental et le théâtre #2
[id:30378]

Le théâtre #1
[id:30379]

Le théâtre #2
[id:30380]

Le théâtre #3 (bas relief sur la façade)
[id:30381]

Le théâtre #4 (statues de la façade)
[id:30382]

Carrefour Le Loi - Nguyen Hue #1
[id:30388]

Carrefour Le Loi - Nguyen Hue #2
[id:30389]

Théâtre municipal de Saïgon - Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh
[id:30414]

Hạ nghị viện Việt Nam Cộng Hòa
[id:30443]

Nhà văn hoá Sài Gòn - Opera House
[id:30444]

Saigon beats Nixon' announcement on U.S. troop withdrawals
[id:30481]

Vue arrière du Théâtre
[id:30510]

Vue arrière du Théâtre (gros plan)
[id:30511]

Vue générale sur l'Opéra et l'Hôtel Caravelle #1
[id:30634]

Vue générale sur l'Opéra et l'Hôtel Caravelle #2
[id:30635]

Vue générale sur l'Opéra et l'Hôtel Caravelle #3
[id:30636]

8. Cochinchine. Saïgon. Théâtre municipal
[id:30674]

92. Cochinchine. Saïgon. Le Théâtre
[id:30675]

17. Saïgon. Le Théâtre municipal
[id:30676]

30. Saigon. Le théâtre décoré en l'honneur des navires japonais
[id:30677]

1434. Cochinchine. Saïgon. Square du Théâtre
[id:30678]

Théâtre de Saïgon
[id:30679]

(110) Cochinchine : Théâtre de Saïgon
[id:30680]

Théâtre municipal. Saïgon
[id:30681]

Théâtre municipal (Saïgon)
[id:30682]

Saïgon. Théâtre municipal
[id:30683]

Saïgon. Le théâtre municipal
[id:30684]

15. Saïgon. Le Théâtre municipal
[id:30685]

Cochinchine. Saïgon. Le Théâtre
[id:30686]

Vue sur l'Opéra de Saigon
[id:30687]

Théâtre municipal. Saïgon
[id:27476]

16. Saïgon. Le Théâtre municipal et l'Hôtel Continental
[id:30863]

33. Saïgon. Une course en pousse-pousse devant le théâtre
[id:30876]

37. Saïgon. Le Théâtre et le Continental Palace-Hôtel
[id:30877]

Saigon 1960 - Continental Palace Hotel
[id:30880]

Chiến lợi phẩm chiến dịch dân tiến 27
[id:30982]

Parliament House Saigon
[id:30994]

Quốc Hội VNCH
[id:31014]

Saigon. Đại Lộ Lê Lợi
[id:31020]

Saïgon. Le Théâtre
[id:31033]

Saïgon. Le Théâtre vue du carrefour
[id:31034]

Công trường Lam Sơn Saigon
[id:31835]

Saigon 1993 - Nguyễn Xuân Oánh
[id:31836]

Women's Day Celebration at Lam Son Square
[id:31837]

Women Marching in the Women's Day Parade. Nữ sinh Gia Long
[id:31839]

Saïgon : le Théâtre Municipal
[id:32177]

Saïgon : le Théâtre Municipal
[id:32193]

Saïgon : le quartier du Théâtre Municipal (vue d'avion)
[id:32233]

Opera House
[id:32344]

Quốc Hội
[id:33343]

Souvenir du Vietnam. Bonne Année
[id:33480]

Rolla J. Crick interviews women in Saigon
[id:33482]

Travaux au centre-ville # 14
[id:33504]

Travaux au centre-ville # 15
[id:33505]

Travaux au centre-ville # 16
[id:33506]

Travaux au centre-ville # 17
[id:33507]

Travaux au centre-ville # 18
[id:33508]

Travaux au centre-ville # 19
[id:33509]

Đại Hội-Ðồng Liên-Hiệp Nghị-Sĩ Á-Châu Kỳ 6
[id:33585]

Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh
[id:33618]

South Vietnam elections # 25
[id:33770]

South Vietnam elections # 30
[id:33775]

South Vietnam elections # 34
[id:33779]

Le Loi avenue
[id:33831]

Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh
[id:33897]

6. Cochinchine. Saïgon. Théâtre
[id:33973]

18. Saïgon. La Place du Théâtre
[id:33974]

The Municipal Theatre, Ho Chi Minh City
[id:34025]

Théâtre. Exposition de peinture
[id:34070]

Nhà hát thành phố
[id:34111]

Biểu tình chống Trung Quốc ở Sàigon - Nhà hát lớn Thành phố
[id:34112]

Saigon. Trụ sở Quốc Hội - Chambre des Députés - Chamber of Deputy
[id:34119]

12. Saigon - Le Théâtre
[id:34193]

Théâtre Municipal à Saigon
[id:34194]

Nhà Hát Thành Phố - Trien lam dieu khac...
[id:34195]

Nhà văn hoá Sài Gòn - Opera House
[id:34196]

Đại Hội-Ðồng Liên-Hiệp Nghị-Sĩ Á-Châu Kỳ 6 - Thiệp kỷ niệm
[id:34198]

Nhà hát thành phố
[id:34199]

Những người biểu tình chống Trung Quốc
[id:34202]

Những người biểu tình chống Trung Quốc # 2
[id:34203]

Các tang vật (vũ khí, thuốc nổ, phương tiện chiến tranh) thu được của địch trong KHCM12
[id:34207]

Trụ-sở Quốc-hội Việt-Nam Cộng-Hòa Sài-Gòn
[id:34209]

Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh
[id:34211]

Biểu diễn tại nhà hát lớn tp HCM
[id:34212]

Tòa án nhân dân tối cao # 1
[id:34213]

Tòa án nhân dân tối cao # 2
[id:34214]

Giờ Trái đất tại Nhà hát thành phố
[id:34215]

6. Cochinchine. Saïgon. Théâtre, façade principale
[id:34216]

Théâtre municipal. Saïgon
[id:34217]

7. Cochinchine. Saïgon. Théâtre
[id:34220]

30. Saigon. Le théâtre décoré en l'honneur des navires japonais
[id:34221]

Théâtre de Saïgon
[id:34222]

19. Cochinchine. Saïgon. Square du Théâtre
[id:34223]

Nhà hát Thành phố HCM # 1
[id:34224]

Nhà hát Thành phố HCM # 4
[id:34227]

Nhà hát Thành phố HCM # 5
[id:34228]

Camionnettes de propagande devant le Théâtre
[id:34230]

Les jeunes employés du Théâtre
[id:34231]

Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh
[id:34237]

Travaux du métro sur l'avenue Lê Loi - Vue sur le théâtre #1
[id:34637]

Travaux du métro sur l'avenue Lê Loi - Vue sur le théâtre #2
[id:34638]

Le théâtre municipal en 2017 #1
[id:34645]

Le théâtre municipal en 2017 #2
[id:34646]

Le théâtre municipal en 2017 #2
[id:34647]

Café au lait au Continental, vue sur le Théâtre
[id:35300]

Saigon 1952 - Opera House Bombing
[id:35302]

A Viet Minh car bomb exploses on the square of Saigon Opera House during the Indochina war
[id:35301]

Công trường Lam Sơn
[id:35299]
...
3/121 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.724s