3980 documents
1704/3980 results        
Description
Image ID30444
TitleNhà văn hoá Sài Gòn - Opera House
CollectionSaigon
LocationSaigon
Estimated date1964-1967
Image typeColour photograph
Material form
of image
Digital
sourceImagePanoramio / Nguyen Xuan Thang - Arch
Note(s)Tòa nhà này lúc quân đội tham gia điều hành đất nước được dùng làm nhà văn hóa, sau này lúc thành lập Đệ Nhị Cộng Hòa chuyển thành Hạ Nghị Viện.
Keyword(s) [en]theater ; Opera House ;
URLhttp://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=488700&page=191
Building
Image

Copyright
© All rights reserved / Tous droits réservés

Preview Image
dbImage_ID-30444_No-1.jpeg

1704/3980 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.073s