3980 documents
730/3980 results        
Description
Image ID28277
TitleNhà hát thành phố chụp lúc 5g30 sáng
CollectionSaigon
LocationSaigon
Date1999
Image typeColour photograph
Material form
of image
Digital
sourceImageViệt-Nam quê hương tôi / Nguyễn Tấn Lộc
Note(s)Photo by KTS Nguyễn Minh Tuấn.

Nguyễn Minh Tuấn comments: Hồi năm 1999 tôi có làm chiếu sàng thử nghiệm cho nhà hát Thành phố (và vẫn tồn tại đến nay) bắt chước theo phong cách chiếu sáng của các chateaux de la Loire, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế vì thiếu kinh phí, lúc đó tôi chỉ được xử dụng không quá 15.000w và trong tay chỉ có cả thảy 25 luminaires.
Keyword(s) [en]Opera House ; theater
Keyword(s) [fr]théâtre municipal
Keyword(s) [vn]nhà hát thành phố
URLhttp://nguyentl.free.fr/html/cadre_sommaire_vn.htm
Building
Repository
Image

Copyright
© 1999 Nguyễn Minh Tuấn

Preview Image
dbImage_ID-28277_No-1.jpeg

730/3980 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.078s