3980 documents
3753/3980 results        
Description
Image ID34119
TitleSaigon. Trụ sở Quốc Hội - Chambre des Députés - Chamber of Deputy
CollectionSaigon
LocationSaigon
Image typeTinted photograph
sourceImageTri Thức Trực Tuyến
Note(s)

Nhà hát Thành phố được xây dựng năm 1898, khánh thành năm 1900 tại vị trí công trường Đồng hồ (Place de I’Horloge) tức quảng trường trước nhà hát hiện nay. Năm 1954 nơi đây dùng làm điểm tạm trú cho thường dân Pháp di cư từ Bắc vào Nam theo Hiệp định Geneve 1954. Năm 1955 công trình được chuyển thành trụ sở quốc hội (Hạ nghị viện). Kể từ 1975 nhà hát trở lại chức năng ban đầu để biểu diễn nghệ thuật và được gọi là Nhà hát Thành phố.

Những công trình biểu tượng của Sài Gòn xưa được tái hiện trong bộ bưu ảnh tô màu bằng tay thời Pháp của nhà sưu tập Bùi Bằng Giang.

URLhttp://www.reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/9834-sai-gon-doc-dao-qua-loat-anh-to-mau-thoi-phap-thuoc
Building
Image

Copyright
© All rights reserved / Tous droits réservés

Preview Image
dbImage_ID-34119_No-01.jpeg

3753/3980 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.028s