3980 documents
301/3980 results        
Description
Image ID27796
TitleNgười dân thành phố thưởng thức chương trình hoà nhạc tổ chức mỗi cuối tuần trước nhà hát Thành phố
CollectionSaigon
LocationSaigon
DateThursday 26 May 2011
Image typeColour photograph
Material form
of image
Book
Source Format & ResolutionJPEG 96dpi
sourceImageSGTT (Ảnh: T.L.)
Keyword(s) [en]Opera House
Keyword(s) [fr]théâtre
Keyword(s) [vn]nhà hát Thành phố
URLhttp://sgtt.vn/Kien-truc-doi-song/Chi-tiet/145145/Dua-thanh-pho-tro-ve-voi-song-nuoc.html
Building
Image

Copyright
© 2011 SGTT/T.L.

Preview Image
dbImage_ID-27796_No-1.jpeg

301/3980 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.044s