Post by F. Guillemot on 2012-04-11 12:08:00

Đêm thần tiên ven sông Sài Gòn

Dòng sông Sài Gòn về đêm dưới ống kính máy ảnh trở nên rực rỡ, thơ mộng khiến chúng ta ngỡ như lạc vào thế giới thần tiên.

 

Tháp Bitexco - biểu tượng cho sự năng động của Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày khánh thành.

 

Quốc Dũng Duval

Source : VN Express

 

0 commentary  |  tag: building, night, river, panoramic view  |  rating: *****  |  print
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.005s