AND
532 documents
return to data set
   
532 results (1/9 pages)     123456789       
filter by Original title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Document ID Original title Year Year range Transliteration 

1385The greater Saigon area[1965-1975]

1105[Bản đồ trung tâm Sài Gòn]2005-2010[Ban do trung tam Sai Gon]

1106Map of Ho Chi Minh City2005-2010

1438Agent Orange Spray Map Vietnam War1999-2007

834[Hô Chi Minh-Ville, 5e arrondissement, 1986-1988]19861986-1988

1098Bản đồ Đô Thành Saigon và vùng phụ cận19731973-1975Ban do Do thanh Saigon va vung phu can

1101[Bản đồ Saigon]1968-1975[Ban do Saigon]

1104Bản đồ mới Đô-thành Saigon-Cholon1954-1958Ban do moi Do-thanh Saigon-Cholon

1054Đô thành Saigon1950-1960Do thanh Saigon

1604Saigon1946-1955

1983Plan de Saigon-Cholon1945-1949

1133Plan des villes de Saigon et Cholon1900-1940

1538Cochinchine française1900-1940

1068Plan de la ville de Saïgon18601860-1861

833Plan de la ville de Saigon1948

835[Thanh pho Ho Chi Minh. Quan 1, 3, 5, 10]1986

836Sài Gòn và vùng phụ cận1965Sai Gon va vung phu can

837Họa đồ Sài Gòn và vùng phụ cận1968Hoa do Sai Gon va vung phu can

838Sài Gòn (Saigon)1964Sai Gon (Saigon)

839Thành phố Hồ Chí Minh ; địa lý tự nhiên1987Thanh pho Ho Chi Minh ; dia ly tu nhien

840Tỉnh Gia Định. Bản đồ tỉnh lỵTinh Gia Dinh. Ban do tinh ly

841Site et situation de Saigon1968

842[Plan de Saigon d'après Trần Văn Học, 1816]1816

844Cochinchine française. Plan topographique de l'arrondissement de Cholon1882

845Cochinchine française. Plan topographique. 20eme arrondissement et ses environs1882

846Cochinchine française. Plan topographique de l'arrondissement de Saigon1885

847Sài Gòn ; Cần Giuộc1965Saigon ; Can Giuoc

848Plan de Saigon1960

849[Ho Chi Minh City - My Tho]1982

850Bản đồ đô thành Saigon1966Ban do do thanh Saigon

851Bản đồ đô thành Saigon1952Ban do do thanh Saigon

852Bản đồ đô thành Saigon-Cholon1955Ban do do thanh Saigon-Cholon

853Saigon ; Saigon and vicinity1964

854Map controlled mosaic1967

855Đô-thành Sài Gòn1959Do thanh Sai Gon

856Bản đồ thủy văn Nam phần Việt Nam1965Ban do thuy van Nam phan Viet Nam

857Bản đồ nội thành Thành phố Hồ Chí Minh1985Ban do noi thanh Thanh pho Ho Chi Minh

1055Saigon Sheet 1 & 2 - Series L90121961

1057Biên Hòa1968Bien Hoa

1058Saigon I-VI1966

1059Plan de Saigon1947

1060Plan de la ville de Saigon1799

1061Đô-Thành Saigon1962Do-Thanh Saigon

1062[Saigon] Fly Air Vietnam

1063[Saigon Cholon]1965

1064Bản đồ khu vực trung tâm Sài Gòn1961Ban do khu vuc trung tam Sai Gon

1065Bản đồ chỉ dẫn Saigon-Cholon1960Ban do chi dan Saigon-Cholon

1066Saïgon1920

1067Bản đồ xóm Chợ QuánBan do xom Cho Quan

1069Plan de Saïgon1893

1070Plan de Cholon1893

1071Sài-Gòn1928Sai-Gon

1072Cochinchine française. Plan cadastral de la ville de Saigon1898

1073Saigon1934

1074Ville de Saigon1931

1075Plan de la ville de Saigon1896

1076Plan de la ville de Saigon1900

1077Plan de la ville de Saigon1867

1078Plan de Saigon en 19491949

1079Plan de la ville de Saigon1790
   
532 results (1/9 pages)     123456789       
filter by Original title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.036s