AND
532 documents
return to data set
   
532 results (1/9 pages)     123456789       
filter by Original title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

Document ID : 833
Plan de la ville de Saigon
Year : 1948


Document ID : 834
[Hô Chi Minh-Ville, 5e arrondissement, 1986-1988]
Year : 1986
Year range : 1986-1988


Document ID : 835
[Thanh pho Ho Chi Minh. Quan 1, 3, 5, 10]
Year : 1986


Document ID : 836
Sài Gòn và vùng phụ cận
Year : 1965
Transliteration : Sai Gon va vung phu can


Document ID : 837
Họa đồ Sài Gòn và vùng phụ cận
Year : 1968
Transliteration : Hoa do Sai Gon va vung phu can


Document ID : 838
Sài Gòn (Saigon)
Year : 1964
Transliteration : Sai Gon (Saigon)


Document ID : 839
Thành phố Hồ Chí Minh ; địa lý tự nhiên
Year : 1987
Transliteration : Thanh pho Ho Chi Minh ; dia ly tu nhien


Document ID : 840
Tỉnh Gia Định. Bản đồ tỉnh lỵ
Transliteration : Tinh Gia Dinh. Ban do tinh ly


Document ID : 841
Site et situation de Saigon
Year : 1968


Document ID : 842
[Plan de Saigon d'après Trần Văn Học, 1816]
Year : 1816


Document ID : 844
Cochinchine française. Plan topographique de l'arrondissement de Cholon
Year : 1882


Document ID : 845
Cochinchine française. Plan topographique. 20eme arrondissement et ses environs
Year : 1882


Document ID : 846
Cochinchine française. Plan topographique de l'arrondissement de Saigon
Year : 1885


Document ID : 847
Sài Gòn ; Cần Giuộc
Year : 1965
Transliteration : Saigon ; Can Giuoc


Document ID : 848
Plan de Saigon
Year : 1960


Document ID : 849
[Ho Chi Minh City - My Tho]
Year : 1982


Document ID : 850
Bản đồ đô thành Saigon
Year : 1966
Transliteration : Ban do do thanh Saigon


Document ID : 851
Bản đồ đô thành Saigon
Year : 1952
Transliteration : Ban do do thanh Saigon


Document ID : 852
Bản đồ đô thành Saigon-Cholon
Year : 1955
Transliteration : Ban do do thanh Saigon-Cholon


Document ID : 853
Saigon ; Saigon and vicinity
Year : 1964


Document ID : 854
Map controlled mosaic
Year : 1967


Document ID : 855
Đô-thành Sài Gòn
Year : 1959
Transliteration : Do thanh Sai Gon


Document ID : 856
Bản đồ thủy văn Nam phần Việt Nam
Year : 1965
Transliteration : Ban do thuy van Nam phan Viet Nam


Document ID : 857
Bản đồ nội thành Thành phố Hồ Chí Minh
Year : 1985
Transliteration : Ban do noi thanh Thanh pho Ho Chi Minh


Document ID : 1054
Đô thành Saigon
Year range : 1950-1960
Transliteration : Do thanh Saigon


Document ID : 1055
Saigon Sheet 1 & 2 - Series L9012
Year : 1961


Document ID : 1057
Biên Hòa
Year : 1968
Transliteration : Bien Hoa


Document ID : 1058
Saigon I-VI
Year : 1966


Document ID : 1059
Plan de Saigon
Year : 1947


Document ID : 1060
Plan de la ville de Saigon
Year : 1799


Document ID : 1061
Đô-Thành Saigon
Year : 1962
Transliteration : Do-Thanh Saigon


Document ID : 1062
[Saigon] Fly Air Vietnam


Document ID : 1063
[Saigon Cholon]
Year : 1965


Document ID : 1064
Bản đồ khu vực trung tâm Sài Gòn
Year : 1961
Transliteration : Ban do khu vuc trung tam Sai Gon


Document ID : 1065
Bản đồ chỉ dẫn Saigon-Cholon
Year : 1960
Transliteration : Ban do chi dan Saigon-Cholon


Document ID : 1066
Saïgon
Year : 1920


Document ID : 1067
Bản đồ xóm Chợ Quán
Transliteration : Ban do xom Cho Quan


Document ID : 1068
Plan de la ville de Saïgon
Year : 1860
Year range : 1860-1861


Document ID : 1069
Plan de Saïgon
Year : 1893


Document ID : 1070
Plan de Cholon
Year : 1893


Document ID : 1071
Sài-Gòn
Year : 1928
Transliteration : Sai-Gon


Document ID : 1072
Cochinchine française. Plan cadastral de la ville de Saigon
Year : 1898


Document ID : 1073
Saigon
Year : 1934


Document ID : 1074
Ville de Saigon
Year : 1931


Document ID : 1075
Plan de la ville de Saigon
Year : 1896


Document ID : 1076
Plan de la ville de Saigon
Year : 1900


Document ID : 1077
Plan de la ville de Saigon
Year : 1867


Document ID : 1078
Plan de Saigon en 1949
Year : 1949


Document ID : 1079
Plan de la ville de Saigon
Year : 1790


Document ID : 1080
Plan de Saigon
Year : 1934


Document ID : 1082
Bản đồ Hóc Môn xưa
Transliteration : Ban do Hoc Mon xua


Document ID : 1083
Bản đồ lộ trình xe buýt Saigon-Giadinh-Cholon
Year : 1974
Transliteration : Ban do lo trinh xe buyt Saigon-Giadinh-Cholon


Document ID : 1084
Biên Hòa
Year : 1978
Transliteration : Bien Hoa


Document ID : 1085
Rivière de Saigon to Baie de Cam Ranh
Year : 1965


Document ID : 1086
Rivière de Saigon
Year : 1965


Document ID : 1087
Eastern Approaches to Rivière de Saigon
Year : 1965


Document ID : 1088
Rivière de Saigon Entrance
Year : 1965


Document ID : 1089
Bản đồ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
Year : 1992
Transliteration : Ban do du lich Thanh pho Ho Chi Minh


Document ID : 1090
Plan of Saigon-Cholon
Year : 1964


Document ID : 1091
Saigon Street Map

   
532 results (1/9 pages)     123456789       
filter by Original title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.028s