AND
559 documents
return to data set
   
559 results (10/10 pages)     12345678910      
filter by Original title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Document ID Original title Year Year range Transliteration 

1966Environs de Saigon1925

1971Cochin China. Saigon or Don-nai River 1870

1972Hind 1969. Saigon. Third edition.1946

1973Descripción del Campamento Atrincherado de Saigon1860Description du Camp Retranché de Saigon

1974Environs de Saïgon1936

1983Plan de Saigon-Cholon1945-1949

2009Plan de la ville de Cholon. Gouvernement de Cochinchine.1923

2018Bđ 1. Bản đồ phủ Gia Định. Trích An Nam đại quốc họa đồ của Taberd, 18381838

2019Bđ 2. Địa bàn TP. Hồ Chí Minh nằm trên một phần tỉnh Gia Định hồi 1836. NĐĐ1836

2021Bđ 4. Bản đồ tỉnh Gia Định 1906

2023Bđ 6. Thành phố Sài Gòn và Thành phố Chợ Lớn cùng vùng phụ cận thuộc Gia Định 1911

2026Saigon. Defense of the U.S. Embassy1968

2029Carte des missions de l'Indo-Chine1879

2030Khu Công Nghiệp Đông Nam2009

2031Đông Nam Industrial Park2009

2035Établissements de la marine à Saigon1941

2045Tượng đài Sài Gòn xưa có số phận bi hài nhất2016
2046Saigon facilities map [showing "Moose reporting system" zones]1968

2194Đô Thành Saigon1965
   
559 results (10/10 pages)     12345678910      
filter by Original title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.026s