AND
559 documents
return to data set
   
559 results (1/10 pages)     12345678910       
filter by Original title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

Document ID: 833

Plan de la ville de Saigon

Year: 1948


Document ID: 834

[Hô Chi Minh-Ville, 5e arrondissement, 1986-1988]

Year: 1986

Year range: 1986-1988


Document ID: 835

[Thanh pho Ho Chi Minh. Quan 1, 3, 5, 10]

Year: 1986


Document ID: 836

Sài Gòn và vùng phụ cận

Year: 1965

Transliteration: Sai Gon va vung phu can


Document ID: 837

Họa đồ Sài Gòn và vùng phụ cận

Year: 1968

Transliteration: Hoa do Sai Gon va vung phu can


Document ID: 838

Sài Gòn (Saigon)

Year: 1964

Transliteration: Sai Gon (Saigon)


Document ID: 839

Thành phố Hồ Chí Minh ; địa lý tự nhiên

Year: 1987

Transliteration: Thanh pho Ho Chi Minh ; dia ly tu nhien


Document ID: 840

Tỉnh Gia Định. Bản đồ tỉnh lỵ

Transliteration: Tinh Gia Dinh. Ban do tinh ly


Document ID: 841

Site et situation de Saigon

Year: 1968


Document ID: 842

[Plan de Saigon d'après Trần Văn Học, 1816]

Year: 1816


Document ID: 844

Cochinchine française. Plan topographique de l'arrondissement de Cholon

Year: 1882


Document ID: 845

Cochinchine française. Plan topographique. 20eme arrondissement et ses environs

Year: 1882


Document ID: 846

Cochinchine française. Plan topographique de l'arrondissement de Saigon

Year: 1885


Document ID: 847

Sài Gòn ; Cần Giuộc

Year: 1965

Transliteration: Saigon ; Can Giuoc


Document ID: 848

Plan de Saigon

Year: 1960


Document ID: 849

[Ho Chi Minh City - My Tho]

Year: 1982


Document ID: 850

Bản đồ đô thành Saigon

Year: 1966

Transliteration: Ban do do thanh Saigon


Document ID: 851

Bản đồ đô thành Saigon

Year: 1952

Transliteration: Ban do do thanh Saigon


Document ID: 852

Bản đồ đô thành Saigon-Cholon

Year: 1955

Transliteration: Ban do do thanh Saigon-Cholon


Document ID: 853

Saigon ; Saigon and vicinity

Year: 1964


Document ID: 854

Map controlled mosaic

Year: 1967


Document ID: 855

Đô-thành Sài Gòn

Year: 1959

Transliteration: Do thanh Sai Gon


Document ID: 856

Bản đồ thủy văn Nam phần Việt Nam

Year: 1965

Transliteration: Ban do thuy van Nam phan Viet Nam


Document ID: 857

Bản đồ nội thành Thành phố Hồ Chí Minh

Year: 1985

Transliteration: Ban do noi thanh Thanh pho Ho Chi Minh


Document ID: 1054

Đô thành Saigon

Year range: 1950-1960

Transliteration: Do thanh Saigon


Document ID: 1055

Saigon Sheet 1 & 2 - Series L9012

Year: 1961


Document ID: 1057

Biên Hòa

Year: 1968

Transliteration: Bien Hoa


Document ID: 1058

Saigon I-VI

Year: 1966


Document ID: 1059

Plan de Saigon

Year: 1947


Document ID: 1060

Plan de la ville de Saigon

Year: 1799


Document ID: 1061

Đô-Thành Saigon

Year: 1962

Transliteration: Do-Thanh Saigon


Document ID: 1062

[Saigon] Fly Air Vietnam


Document ID: 1063

[Saigon Cholon]

Year: 1965


Document ID: 1064

Bản đồ khu vực trung tâm Sài Gòn

Year: 1961

Transliteration: Ban do khu vuc trung tam Sai Gon


Document ID: 1065

Bản đồ chỉ dẫn Saigon-Cholon

Year: 1960

Transliteration: Ban do chi dan Saigon-Cholon


Document ID: 1066

Saïgon

Year: 1920


Document ID: 1067

Bản đồ xóm Chợ Quán

Transliteration: Ban do xom Cho Quan


Document ID: 1068

Plan de la ville de Saïgon

Year: 1860

Year range: 1860-1861


Document ID: 1069

Plan de Saïgon

Year: 1893


Document ID: 1070

Plan de Cholon

Year: 1893


Document ID: 1071

Sài-Gòn

Year: 1928

Transliteration: Sai-Gon


Document ID: 1072

Cochinchine française. Plan cadastral de la ville de Saigon

Year: 1898


Document ID: 1073

Saigon

Year: 1934


Document ID: 1074

Ville de Saigon

Year: 1931


Document ID: 1075

Plan de la ville de Saigon

Year: 1896


Document ID: 1076

Plan de la ville de Saigon

Year: 1900


Document ID: 1077

Plan de la ville de Saigon

Year: 1867


Document ID: 1078

Plan de Saigon en 1949

Year: 1949


Document ID: 1079

Plan de la ville de Saigon

Year: 1790


Document ID: 1080

Plan de Saigon

Year: 1934


Document ID: 1082

Bản đồ Hóc Môn xưa

Transliteration: Ban do Hoc Mon xua


Document ID: 1083

Bản đồ lộ trình xe buýt Saigon-Giadinh-Cholon

Year: 1974

Transliteration: Ban do lo trinh xe buyt Saigon-Giadinh-Cholon


Document ID: 1084

Biên Hòa

Year: 1978

Transliteration: Bien Hoa


Document ID: 1085

Rivière de Saigon to Baie de Cam Ranh

Year: 1965


Document ID: 1086

Rivière de Saigon

Year: 1965


Document ID: 1087

Eastern Approaches to Rivière de Saigon

Year: 1965


Document ID: 1088

Rivière de Saigon Entrance

Year: 1965


Document ID: 1089

Bản đồ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Year: 1992

Transliteration: Ban do du lich Thanh pho Ho Chi Minh


Document ID: 1090

Plan of Saigon-Cholon

Year: 1964


Document ID: 1091

Saigon Street Map

   
559 results (1/10 pages)     12345678910       
filter by Original title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.026s