3980 documents
3743/3980 results        
Description
Image ID34109
TitleNgôi đền Vua Hùng - Ảnh chụp năm 1972 của Kemper14
CollectionSaigon
LocationSaigon
Date1972
PhotographerKemper14
Image typeColour photograph
Material form
of image
Digital
sourceImageKiến Thức
Note(s)

Với tuổi đời gần 100 năm, đền thờ Vua Hùng cũng được coi là một trong những công trình kiến trúc cổ tiêu biểu của Sài Gòn.

Keyword(s) [en]temple ; Hung kings ;
URLhttp://kienthuc.net.vn/di-san/anh-hiem-ve-den-tho-vua-hung-o-sai-gon-truoc-1975-666774.html
Image

Copyright
© 1972 Kemper14

Preview Image
dbImage_ID-34109_No-01.jpeg

3743/3980 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.026s