34 documents
32/34 results        
Description
ID99
NameTrung tâm Lưu trữ quốc gia II
Repository TypeArchive
URLhttp://www.archives.gov.vn/Pages/Trung%20t%C3%A2m%20L%C6%B0u%20tr%E1%BB%AF%20Qu%E1%BB%91c%20gia%20II.aspx
DescriptionTrung tâm Lưu trữ quốc gia II là tổ chức sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước có chức năng sưu tầm, thu thập, chỉnh lý, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu, tư liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức trung ương và cá nhân thời kỳ Phong kiến, Pháp thuộc, Mỹ - Nguỵ và của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn từ Đồng Nai vào phía Nam theo quy định của pháp luật và quy định của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và trụ sở làm việc đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm lưu trữ quốc gia II có trụ sở tại số 2 Ter - Đường Lê Duẩn, Quận I, TP.HCM.
E-Library from this Repository (1 result)
32/34 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.046s