34 documents
6/34 results        
Description
ID112
NameDung Do Thi - Dũng đô thị
Repository TypePrivate collection
URLhttp://dungdothi.wordpress.com/
DescriptionNguyễn Đỗ Dũng website, Design + urbanism.
Nguyễn Đỗ Dũng: tốt nghiệp chuyên ngành Đô thị học, Khoa Khoa học Xã hội, Đại học Calgary (Canada) năm 2007 và dự kiến hoàn thành trong năm 2012 chương trình Cao học về Quy hoạch Thành phố và Vùng tại Viện Công nghệ Georgia (Hoa Kỳ) bằng học bổng Fulbright.
Maps from this Repository (5 results)

Suggested road and rail acess
[id:1613]

Thu Thiem Peninsula, Saigon. Development plan
[id:1614]

Bản đồ các trạm thủy văn trong lưu vực sông Đồng Nai và sông Sài Gòn
[id:1615]

Bản đồ các điểm ngập lụt tại TP.HCM
[id:1616]

Khu vực ngập lụt tại TP.HCM
[id:1617]
...
6/34 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.041s