AND
559 documents
491/559 results        
Description
Original titleThu Thiem Peninsula, Saigon. Development plan
Document ID1614
CollectionVirtual Saigon
Digitized fileYes
Map typeSource maps
Year1972
Map supportDigital
CommentsFrom article: Quy hoạch sư Nguyễn Đỗ Dũng, "Quy hoạch Sài Gòn trước 1975 dưới ảnh hưởng của Hoa Kỳ"
Từ giữa thập niên 60, chính phủ Hoa Kỳ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế USAID đã hỗ trợ kỹ thuật cho phía miền Nam Việt Nam về quy hoạch đô thị. Kể từ thời gian này, rất nhiều các đồ án quy hoạch và nghiên cứu  về đô thị quy mô và có chất lượng tại miền Nam được thực hiện. Trong bài viết này, tôi giới thiệu sơ bộ cách tiếp cận của một số đồ án này mà không đi sâu về các đề xuất quy hoạch của từng đồ án – đây sẽ là chủ đề cho các bài giới thiệu sau. [...]
KeywordsHCMC ; Thu Thiem ; planning
LanguageEnglish
URLhttp://dungdothi.files.wordpress.com/2012/03/thuthiem1972_low.jpg
Image

Preview Image
vcMap_ID-1614_No-1.jpeg

491/559 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.03s