3 documents
2/3 results        
Description
NameNha Địa dư quốc gia Việt Nam
TypeUndefined
Reference ID75
DescriptionNgày 1-4-1955, Nha Địa dư quốc gia Việt Nam được chính thức thành lập trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ cơ sở của Sở Địa dư Đông Dương tại Đà Lạt và hơn 60% các loại tài sản. Nha Địa dư được giao nhiệm vụ tiếp tục công việc của Sở Địa dư Đông Dương trước đây, được trang bị thêm một số thiết bị để thực hiện những công trình đồ bản có độ chính xác cao hơn.

Nha Địa dư thực hiện công tác trắc địa, thiết lập những điểm tựa căn bản có vị trí chính xác trên thực địa với hệ thống trắc địa theo hệ quy chiếu UTM trên mặt bầu dục Everest; sử dụng kỹ thuật không ảnh để thiết lập bản đồ địa hình có tỷ lệ 1:50.000 và 1:25.000, riêng tại các vùng đông dân cư  thiết lập các loại bản đồ chuyên dùng có tỷ lệ 1:10.000 và 1:5.000; thiết lập bản đồ chuyên dùng và đại cương cho các ngành nghiên cứu chuyên môn như bản đồ về đường sá, đất đai, hành chính, thảo mộc, địa chất, nhân văn, kinh tế, hình thể,…

Trong công tác chuyên môn theo định kỳ có điều chỉnh hiện trạng, Nha Địa dư còn đảm nhiệm việc huấn luyện đào tạo cán sự, kỹ sư về thực hành trong các lĩnh vực trắc địa, trắc lượng ảnh, đo đạc, nội nghiệp (đồ họa) và ấn loát bản đồ; huấn luyện về kỹ năng khai thác, giải đoán bản đồ không ảnh cho chuyên viên của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng, giao thông công chính,…

Ngay ngày Đà Lạt được giải phóng (3-4-1975), chính quyền đã tiếp quản toàn bộ cơ sở vật chất, sử dụng lại một số nhân viên kỹ thuật để sản xuất các tài liệu về địa hình, in cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và một số tài liệu tuyên truyền phục vụ thiết thực cho sự nghiệp giải phóng miền Nam vào những ngày cuối tháng 4-1975.

Nha Địa dư được sáp nhập vào Xí nghiệp In Bản đồ trực thuộc Cục Bản đồ của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trích từ: CƠ SỞ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ TRẮC ĐỊA
Maps from this Publisher(s) (4 results)

Bản đồ thủy văn Nam phần Việt Nam
[id:856]

Saigon Sheet 1 & 2 - Series L9012
[id:1055]

Saigon I-VI
[id:1058]

Đô-thành Sài Gòn
[id:855]
... ...
2/3 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.052s