3980 documents
3759/3980 results        
Description
Image ID34125
TitleMusée Blanchard de la Brosse
CollectionSaigon
LocationSaigon
Image typeTinted photograph
sourceImageTri Thức Trực Tuyến
Note(s)

Năm 1927 người Pháp cho xây dựng Bảo tàng đầu tiên của Sài Gòn với tên gọi Blanchard de la Brosse. Năm 1945 Bảo tàng đổi tên thành Gia Định Bảo tàng viện, năm 1956 là Viện bảo tàng Quốc gia Việt Nam chính thức cho du khách tham quan. Sau giải phóng được gọi là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh cho đến ngày nay.

Những công trình biểu tượng của Sài Gòn xưa được tái hiện trong bộ bưu ảnh tô màu bằng tay thời Pháp của nhà sưu tập Bùi Bằng Giang.

URLhttp://www.reds.vn/index.php/khoanh-khac-lich-su/9834-sai-gon-doc-dao-qua-loat-anh-to-mau-thoi-phap-thuoc
Building
Image

Copyright
© All rights reserved / Tous droits réservés

Preview Image
dbImage_ID-34125_No-01.jpeg

3759/3980 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.027s