3980 documents
518/3980 results        
Description
Image ID28057
Title51. Saïgon. Palais du Gouvernement Général
CollectionSaigon
LocationSaigon
PhotographerLudovic Crespin
Image typeTinted photograph
Material form
of image
Digital
Source Format & ResolutionJPEG 72dpi
sourceImageManh Hai Gallery
Note(s)Manh Hai comments: Dinh Thống đốc Nam kỳ, khởi công xây dựng 2/1868 dưới thời Thống đốc De La Grandière, do KTS Hermitte thiết kế, hoàn thành năm 1875. Đến tháng 11/1887, sau khi hoàn tất việc thuộc địa hóa toàn bộ vùng Đông Dương (Việt - Miên - Lào), thực dân Pháp bổ nhiệm viên Toàn quyền Đông Dương đầu tiên là Constans, dinh này được dành làm dinh Toàn quyền ở SG (Toàn quyền Đông Dương còn có một dinh ở Hà Nội).
URLhttp://www.flickr.com/photos/13476480@N07/4482636385/
Building
Repository
Image

Copyright
© L. Crespin

Preview Image
dbImage_ID-28057_No-1.jpeg

518/3980 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.027s