70 documents
55/70 results        
Description
TitleSài Gòn những mảnh đời đêm
ID122
Year of release2013
DirectorBáo Người Việt
Duration15:11
Comment

Phóng sự: Sài Gòn những mảnh đời đêm.
Thực hiện:Phóng viên Dân Huỳnh/báo Người Việt
Thời điểm: Tháng 4, 2013

URLhttp://www.youtube.com/watch?v=FLsFXTvsBSU
55/70 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.017s