70 documents
54/70 results        
Description
TitleThăm phố sách cũ ở Sài Gòn - Chuyển Động [HTV9 - 17.03.2013]
ID121
Year of release2013
DirectorHTV9
Duration8:27
Comment

Show Thành Phố Hôm Nay - Chuyên mục: Thành Phố Chuyển Động. Phát sóng ngày 17.03.2013 trên HTV9 từ 6h30 - 7h00 hàng ngày.

CollectionSaigon
LanguageVietnamese
URLhttp://www.youtube.com/watch?v=B61FFYdoRxQ
54/70 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.022s