132 documents
3/132 results        
Description
TitleẤn tượng Sài Gòn 1965 trong ảnh của Charles Cox
AuthorCharle Cox
Date2014-08-28
Abstract(Kiến Thức) – Bảng thống kê tiền viện trợ, khu ổ chuột ven sông... là những hình ảnh sinh động về Sài Gòn năm 1965 do cựu binh Mỹ Charles Cox thực hiện.
file attachment

KienThuc_Saigon1965TrongAnhCharlesCox.pdf (586.04 ko)

or read document on line in a new window

3/132 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.019s