AND
1074 documents
89/1074 results        
Description
Full referenceTrần Văn Giàu, Phạm Văn Bạch, Trần Bạch Đằng,... [et al.] (1992), Cách mạng mùa thu và giang sơn tuổi trẻ
TypeBook
Author(s)Trần Văn Giàu, Phạm Văn Bạch, Trần Bạch Đằng,... [et al.]
TitleCách mạng mùa thu và giang sơn tuổi trẻ
Year1992
Place of publicationThành phố Hồ Chí Minh
PublisherCâu lạc bộ cựu kháng chiến / Trẻ
Number of Pages188
LanguageVietnamese
Keywordsrevolution;
89/1074 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.022s