AND
1074 documents
16/1074 results        
Description
Full referenceTrần Bạch Đằng (chủ biên) (1989), 300 năm Phú Nhuận : mảnh đất, con người, truyền thống
TypeBook
Author(s)Trần Bạch Đằng (chủ biên)
Title300 năm Phú Nhuận : mảnh đất, con người, truyền thống
Year1989
Place of publication[Phú Nhuận]
PublisherBan sưu tầm Nghiên cứu lịch sử Quận Phú Nhuận
Number of Pages373
LanguageVietnamese
16/1074 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.021s