32 documents
return to data set
   
32 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

Image ID : 27494
Khahomex building, district 4
Date : Saturday 20 November 2010


Image ID : 27744
Khanh leaves; Saigon. [Phan Huy Quat replace]
Date : February 1965


Image ID : 28046
Kiosque d'un réparateur de montres
Date : May 2011


Image ID : 30329
Khách sạn Thái Bình, Quận 1 - Phạm Ngũ Lão
Date : Tuesday 5 June 2012


Image ID : 30330
Kim Café - Phạm Ngũ Lão
Date : Tuesday 5 June 2012


Image ID : 30825
Kem Bạch Đằng - Bach Dang Ice Cream
Date : Wednesday 30 May 2012


Image ID : 30827
Kem Bạch Đằng - Bach Dang Ice Cream
Date : December 2012


Image ID : 31589
King Karaoke
Date : Tuesday 5 June 2012


Image ID : 32461
Kem Bạch Đằng - Bach Dang Ice Cream
Date : Friday 1 June 2012


Image ID : 32462
Kh Cat Be Tong
Date : Friday 1 June 2012


Image ID : 33081
Khánh Ly và Trịnh Công Sơn tại Quán Văn Đại học Văn khoa Sài Gòn khoảng năm 1967
Estimated date : 1966-1967


Image ID : 33082
Khánh Ly


Image ID : 33083
Khánh Ly


Image ID : 33084
Khánh Ly và Trịnh Công Sơn
Date : 1967


Image ID : 33085
Khánh Ly
Date : 1970


Image ID : 33086
Khánh Ly


Image ID : 33087
Khánh Ly


Image ID : 33088
Khánh Ly


Image ID : 33089
Khánh Ly


Image ID : 33090
Khánh Ly


Image ID : 33195
Khu pho van hoa - Hem 283 Pham Ngu Lao
Date : Friday 1 August 2014


Image ID : 33363
Kỷ niệm 100 năm nhà Bưu điện Sài Gòn
Date : 1992


Image ID : 33593
Khinh-Ky [EMA de Saïgon]
Date : Friday 26 March 1948


Image ID : 33680
Kian-Lee
Date : Wednesday 29 October 1952


Image ID : 33781
Kết quả cuộc bầu cử Tổng Thống và Phó TT ngày 3-9-1967
Date : Sunday 3 September 1967


Image ID : 34006
Kỷ niệm 85 năm ngày mất Phan Chu Trinh (09-09-1872 - 24-03-1926)
Date : 1967


Image ID : 34071
Khánh thành Sở Bưu-Chí-Phiếu - Inauguration des services des chèques postaux
Date : Tuesday 15 May 1962


Image ID : 34130
KCN Long Hậu nhà cung cấp dịch vụ công nghiệp uy tín tại Long An


Image ID : 34131
KCN Long Hậu
Date : Tuesday 24 September 2013


Image ID : 34133
Khu Công Nghiệp Long Hậu 4 : Nhà máy xử lý nước thải


Image ID : 34134
Khu Công Nghiệp Long Hậu 4 : Nhà máy cấp nước


Image ID : 34334
Kiosque d'un bouquiniste
Date : Tuesday 25 October 2016

 
   
32 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.239s