3980 documents
3964/3980 results        
Description
Image ID35228
TitleDrag terrorist
CollectionSaigon
LocationSaigon
DateSaturday 25 May 1968
Image typeBlack and white photograph
Material form
of image
Digital
sourceImageManh Hai Photo Gallery
Note(s)

Kéo kẻ khủng bố

SAIGON (25/5/68): Một kẻ khủng bố VC được kéo ra từ phía sau một ngôi nhà tại khu vực Gia Định của Saigon hôm 24/5/68 sau khi một quả lựu đạn được gỡ khỏi tay anh ta. Một kẻ khủng bố khác đã bị giết trong lúc giao tranh tại cùng khu vực giữa các du kích quân và cảnh sát quốc gia. (UPI RADIOPHOTO)

Keyword(s) [en]terrorism ; Vietnam war ; Viet Cong ; press ;
URLhttps://www.flickr.com/photos/13476480@N07/14244096774/
Repository
Image

Copyright
© 1968 UPI

Preview Image
dbImage_ID-35228_No-01.jpeg

3964/3980 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.027s