3980 documents
3815/3980 results        
Description
Image ID34243
TitlePhần trên ngôi tháp nhỏ này là nơi lưu giữ di cốt của học giả Nguyễn Hiến Lê
CollectionSaigon
LocationSaigon
DateSunday 1 July 2012
Image typeColour photograph
Material form
of image
Digital
sourceImageWikimedia / Bùi Thụy Đào Nguyên
Note(s)

Nơi lưu giữ di cốt của học giả Nguyễn Hiến Lê (phần trên ngôi tháp) trong khuôn viên khuôn viên chùa Phước Ân ở Rạch Cai Bường (thuộc xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam).

URLhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Th%C3%A1p_m%E1%BB%99_Nguy%E1%BB%85n_Hi%E1%BA%BFn_L%C3%AA.jpg
Famous People
Image

Copyright
© 2012 Bùi Thụy Đào Nguyên

Preview Image
dbImage_ID-34243_No-01.jpeg

3815/3980 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.063s