3980 documents
3154/3980 results        
Description
Image ID33389
TitleQuảng trường đi bộ Nguyễn Huệ trong tương lai # 12
CollectionSaigon
LocationSaigon
DateThursday 11 September 2014
Image typeDrawing
Material form
of image
Digital
sourceImageVN Express
Note(s)Công trình tượng đài Bác Hồ và quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ sẽ được hoàn thành vào tháng 3/2015 để mừng kỷ niệm 40 năm ngày đất nước thống nhất.
Street nameNguyễn Huệ
URLhttp://vnexpress.net/photo/thoi-su/quang-truong-di-bo-nguyen-hue-trong-tuong-lai-3078070.html
Building
Image

Copyright
© 2014 VN Express / Hữu Công

Preview Image
dbImage_ID-33389_No-01.jpeg

3154/3980 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.031s