3980 documents
3144/3980 results        
Description
Image ID33379
TitleQuảng trường đi bộ Nguyễn Huệ trong tương lai # 2
CollectionSaigon
LocationSaigon
DateThursday 11 September 2014
Image typeDrawing
Material form
of image
Digital
sourceImageVN Express
Note(s)Công trình có chiều dài 640 m và rộng 64 m. Khi hoàn thành, mặt đường và vỉa hè quảng trường sẽ được lát đá tự nhiên.
Street nameNguyễn Huệ
URLhttp://vnexpress.net/photo/thoi-su/quang-truong-di-bo-nguyen-hue-trong-tuong-lai-3078070.html
Building
Image

Copyright
© 2014 VN Express / Hữu Công

Preview Image
dbImage_ID-33379_No-01.jpeg

3144/3980 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.076s