3980 documents
2140/3980 results        
Description
Image ID30899
TitleSaigon Aerial View - Không ảnh Khu vực Q5-Q6 Cholon
CollectionSaigon
LocationSaigon
sourceImageVietnam Center and Archive
Note(s)VA041932 Vietnam Center and Archive - Không ảnh này đã được upload trước đây, nay edit cho nó lớn hơn và màu sáng thêm để nhìn thấy được nhiều công trình ở khu vực này, như cầu 3 cẳng, hãng xà bông Trương Văn Bền, Chợ Bình Tây v.v... (khi xem ở kích thước lớn nhất Original size = 2500 x 2774).
Keyword(s) [en]Cholon ; aerial view ;
URLhttp://www.flickr.com/photos/13476480@N07/7360757716/
Repository
Image

Copyright
© The Vietnam Center and Archive

Preview Image
dbImage_ID-30899_No-1.jpeg

2140/3980 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.027s