3980 documents
2042/3980 results        
Description
Image ID30801
Title3. Saïgon. Maison Centrale
CollectionSaigon
LocationSaigon
Image typeBlack and white photograph
Material form
of image
Digital
Note(s)Manh Hai comments: Khám lớn Sài Gòn nằm trên khu đất sau này là Thư Viện Quốc Gia trước 1975. Khám lớn nằm gần bên Tòa án để thuận tiện và an toàn khi dưa tù nhân ra xét xử. Sau này khi tình hình an ninh khá hơn, và vì thấy nhà tù nằm ngay giữa trung tâm thành phố là không phù hợp, người Pháp đã xây nhà tù mới là Khám Chí Hòa, ở khu vực Q.10 ngày nay.
Keyword(s) [en]prison ;
URLhttp://www.flickr.com/photos/13476480@N07/4501166419/
Building
Repository
Image

Copyright
© All rights reserved / Tous droits réservés

Preview Image
dbImage_ID-30801_No-1.jpeg

2042/3980 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.026s