3980 documents
1392/3980 results        
Description
Image ID28971
TitlePhó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua chủ trì hội nghị
CollectionSaigon
LocationSaigon
DateWednesday 28 December 2011
Image typeColour photograph
Material form
of image
Digital
sourceImageNguyen Van Dua Website
Note(s)

Sáng 28-12, Thành ủy TPHCM đã tổ chức hội nghị cán bộ TP quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI). Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 18-10-2011 của Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI) về tình hình kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách Nhà nước 5 năm (2006 – 2011); kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách Nhà nước 2011 – 2015 và năm 2012. [...]

URLhttp://nguyenvandua.net/pho-bi-thu-thanh-uy-nguyen-van-dua-du-hoi-nghi-ban-chap-hanh-trung-uong-khoa-xi.html
Famous People
Image

Preview Image
dbImage_ID-28971_No-1.jpeg

1392/3980 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.018s