3980 documents
703/3980 results        
Description
Image ID28250
TitleNhân dân Sài Gòn đấu tranh chống Pháp tại chợ Bến Thành
CollectionSaigon
LocationSaigon
Estimated date1945-1954
PhotographerVõ An Ninh
Image typeBlack and white photograph
Material form
of image
Digital
sourceImageViet Bao
Note(s)Võ An Ninh, lão nghệ sĩ duy nhất còn sống trong số các nhà nhiếp ảnh được giải thưởng nói trên hình như đã tìm được tấm phim này cho Ban tổ chức vì chất lượng ảnh khá tốt! Không mạnh về khoảnh khắc, nhưng việc lựa chọn địa điểm và tính tư liệu (chợ Bến Thành và những dòng chữ tiếng Pháp) là một thành công.
Keyword(s) [fr]marché central;halles;
Keyword(s) [vn]chợ Bến Thành
URLhttp://vietbao.vn/Van-hoa/Nhung-tam-anh-di-vao-lich-su-khong-chi-bang-su-kien/45166828/181/
Building
Image

Copyright
© Võ An Ninh

Preview Image
dbImage_ID-28250_No-1.jpeg

703/3980 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.028s