3980 documents
615/3980 results        
Description
Image ID28161
Title8. Saïgon. Maison Centrale
CollectionSaigon
LocationSaigon
PhotographerComiel [Comeil?]
Image typeBlack and white photograph
Material form
of image
Digital
sourceImageManh Hai Gallery
Note(s)Manh Hai comments:
Khám Lớn SG trên đường La Grandière, nơi khu đất sau này là Thư Viện QG.
Khám Lớn Saigon thời Pháp thuộc, ngay tại vị trí Thư Viện QG sau này.
Khám Lớn SG, góc đường Gia Long - Công Lý.
Khám lớn SàiGòn nằm trên khu đất sau này là Thư Viện Quốc Gia trước 1975. Khám lớn nằm gần bên Tòa án để thuận tiện và an toàn khi dưa tù nhân ra xét xử. Sau này khi tình hình an ninh khá hơn, và vì thấy nhà tù nằm ngay giữa trung tâm thành phố là không phù hợp, người Pháp đã xây nhà tù mới là Khám Chí Hòa, ở khu vực Q10 ngày nay.

Edit. Comiel, Saigon.
Keyword(s) [en]prison ;
Keyword(s) [fr]prison;maison centrale;
Keyword(s) [vn]Khám lớn;
URLhttp://www.flickr.com/photos/13476480@N07/5467217572/
Building
Repository
Image

Copyright
© Comiel

Preview Image
dbImage_ID-28161_No-1.jpeg

615/3980 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.028s