3980 documents
380/3980 results        
Description
Image ID27890
TitleProf. Nguyen Van Bong (1929-1971), Rector of the National Institute of Administration
CollectionSaigon
LocationSaigon
Estimated date1970-1971
Image typeTinted photograph
Material form
of image
Digital
sourceImageManh Hai Gallery
Note(s)Manh Hai comments: GS Nguyễn Văn Bông, một trí thức có uy tín, thạc sĩ công pháp quốc tế đầu tiên của Việt Nam, tốt nghiệp tại Pháp, Viện trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, bị ám sát trưa ngày 10-11-1971 bằng chất nổ và lựu đạn khi xe ông dừng đèn đỏ tại ngã tư Cao Thắng - Phan Thanh Giản.
URLhttp://www.flickr.com/photos/13476480@N07/5692213098/
Famous People
Image

Copyright
© All rights reserved / Tous droits réservés

Preview Image
dbImage_ID-27890_No-1.jpeg

380/3980 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.044s