3980 documents
370/3980 results        
Description
Image ID27880
TitleNguyen Hue blvd (Thuong xa tax entrance)
CollectionSaigon
LocationSaigon
Date1969
PhotographerQuentin Jones
Image typeColour photograph
Material form
of image
Digital
Source Format & ResolutionJPEG 72dpi
sourceImageManh Hai Gallery (Quentin Jones Collection)
Note(s)pbro1 comments: Ở giữa quay mặt qua thương xá Tax là kiosk thâu băng nhạc ngoại quốc độc nhất ở Sài Gòn thời bấy giờ. Chơi toàn nhạc Mỹ nên rất đông khách, đi ngang đây là nghe những bản nhạc Mỹ mới nhất vang lừng. Khách hàng chọn những bản nhạc ưa thích từ list, họ sẽ thâu nhạc gốc từ băng khổ lớn trên máy Akai xuống băng cassette, vài ngày sau tới lấy.
URLhttp://www.flickr.com/photos/13476480@N07/6723095289/
Image

Copyright
© 1969 Quentin Jones

Preview Image
dbImage_ID-27880_No-1.jpeg

370/3980 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.027s