AND
559 documents
4/559 results        
Description
Original titleSài Gòn và vùng phụ cận
Document ID836
TransliterationSai Gon va vung phu can
CollectionVirtual Saigon
Digitized fileYes
Map typeSource maps
Year1965
Size99 x 205 cm
Scale1:10 000
Map supportPaper original
PublisherTổng nha Điền-Địa
CommentsNote: "Sàigòn ngày 20 tháng 2 năm 1965 / Bản nầy lập do Họa Viên: Lo Thi ̣Cẩm Oanh và Lê Công Thừa / Theo bản thu nhỏ của bản đồ hiện cải / Đúng tình trạng đền tháng 9 năm 1962".

Presence of a buffer on the back which indicates the map's number (472) and a date (25-2-65).

IAO Map Collection (Fonds Philippe Langlet).
KeywordsSaigon ;
LanguageVietnamese
Image

Copyright
vcMap_ID-836_No-1.jpg

Preview Image
vcMap_ID-836_No-1.jpeg

4/559 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.018s