70 documents
45/70 results        
Description
TitleSaïgon 2012 âm thanh hẻm / bruits des ruelles
ID61
Year of production2012
Year of release2012
DirectorBui Xuan Quang / Paris Vietnam
Duration14:35
CommentChúng tôi đã chọn lựa những ngõ hẻm để thực hiện một phim về sức sống thầm kín của người dân thường. Quay một phim về thành phố Sài Gòn rất khó, công an kiểm soát chặt chẽ, vì vậy chúng tôi chỉ có thể quay phim ở Hẻm quận 1 / Ce film vidéo a été tourné dans des ruelles du premier district dans des conditions "délicates". Le son a été enregistré à l'état brut. BXQ .
CategoryDocumentary
LanguageVietnamese
URLhttp://www.youtube.com/watch?v=ym8hE6LHMrw
45/70 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.022s