70 documents
60/70 results        
Description
TitlePhố sách cũ: Góc hoài niệm của Sài Gòn
ID232
Year of release2014
Duration7:09
Comment

Hỏi về sách cũ, mọi người đều chỉ đến Hiệu sách số 150 của bà hai Huế, một trong những người đầu tiên mở tiệm bán sách cũ tại đây. Hỏi ra mới biết, bà tên thật là Phạm Thị Soa, người gốc Quảng Bình. Nhưng nghe giọng bà hao hao tiếng Huế, nên mọi người đặt cho bà cái rất thân thương- bà Hai Huế.

URLhttps://www.youtube.com/watch?v=fxcjm6vc20k
60/70 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.018s