AND
121 documents
80/121 results        
Description
Building ID4082
English nameGeneral Science Library Ho Chi Minh City
Vietnamese NameThư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Address69 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
NotesThành lập năm 1868: thư viện của các đô đốc thống đốc. Trước 1975: Thư viện Quốc gia của Nam Việt Nam. Hiện nay: Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định của Ủy ban Nhân dân TpHCM ngày 14/04/1978) (source : http://www.gslhcm.org.vn/).
Pos X685758.8306
Pos Y1191616.1893
Images from this Building (6 results)

Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh #1
[id:30234]

Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh #2
[id:30235]

Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh #3
[id:30236]

Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh #4
[id:30238]

Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh #5
[id:30239]

Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh #6
[id:30240]
80/121 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.051s