AND
121 documents
39/121 results        
Description
Building ID4041
English nameQuach Thi Trang Monument
Vietnamese NameTượng Quách Thị Trang
AddressCông Trường Quách Thị Trang, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Main Typesite of memory
Sub Typemonument
Sub Type (L3)statue
Pos X685707.0389
Pos Y1191230.7785
Images from this Building (18 results)

Tượng Quách Thị Trang tại bùng binh trước cửa chính chợ Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
[id:28515]

Quách Thị Trang, nữ sinh Trường Trường Sơn
[id:28516]

Quach Thi Trang monument
[id:28517]

Saigon 1970 - Quach Thi Trang monument
[id:28519]

Statue de Trần Nguyên Hãn, place Quách Thị Trang
[id:30344]

Statue de Quách Thị Trang #1
[id:30345]

Statue de Quách Thị Trang #2
[id:30346]

Statue de Quách Thị Trang #3
[id:30347]

Statue de Quách Thị Trang #4
[id:30348]

Statue de Quách Thị Trang #5
[id:30349]

David Marr cùng sinh viên biểu tình chống chiến tranh tại Sài Gòn
[id:30834]

Tượng Quách Thị Trang (Công viên Quách Thị Trang)
[id:28518]

Quach Thi Trang monument #1
[id:34335]

Quach Thi Trang monument #2
[id:34336]

Quach Thi Trang monument #3
[id:34337]

Quach Thi Trang monument #4
[id:34338]

Quach Thi Trang monument #5
[id:34339]

Quach Thi Trang monument #6
[id:34340]
39/121 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.094s