AND
121 documents
34/121 results        
Description
Building ID4036
English namePharmacie Principale Solirène
Vietnamese NameHiệu thuốc Tây Solirène
AddressĐồng Khởi / Lê Lợi, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Main Typecommercial establishment
Sub Typeretail business
Sub Type (L3)store
NotesPHARMACIE PRINCIPALE SOLIRÈNE - Hiệu thuốc Tây đầu tiên của cả Sài Gòn, góc Bonard (Lê Lợi) và Catinat (Tự Do/Đồng Khởi), khai trương năm 1865, chủ nhân là Lourdeau, sau làm Thị trưởng SG (1870). Chỗ này sau này là nhà hàng GIVRAL cho đến nay.
Former address : Boulevard Bonnard / Rue Catinant
Pos X686138.3106
Pos Y1191779.3932
Images from this Building (5 results)

124. Saïgon. Angle du Boulevard Bonnard et de la Rue Catinat
[id:28426]

Saïgon. Boulevard Bonnard
[id:28612]

1952. Cochinchine. Saigon. Marchands de peaux ambulants
[id:30818]

Pharmacie Solirène et Hôtel Continental
[id:31037]

Saïgon : la Place du Théâtre
[id:32186]
...
34/121 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.017s