AND
1072 documents
538/1072 results        
Description
Full referenceCao Tự Thanh (chủ biên) (2007), Lịch sử Gia Định - Sài Gòn trước 1802
TypeBook
Author(s)Cao Tự Thanh (chủ biên)
TitleLịch sử Gia Định - Sài Gòn trước 1802
Year2007
Place of publicationThành phố Hồ Chí Minh
PublisherTổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Edition100 Câu Hỏi Về Gia Định - Sài Gòn - TP. HCM
LanguageVietnamese
Keywordshistory;
Abstract

Cuốn sách giới thiệu cho người đọc những vấn đề, sự kiện, nhân vật... nổi bật trong lịch sử xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa, tổ chức xã hội và bảo vệ Tổ quốc của cộng đồng Việt Nam ở địa phương từ 1698 - 1802. Đặc biệt, cuốn sách tập trung giới thiệu các tư liệu về cuộc nội chiến Tây Sơn - Nguyễn Ánh thời gian 1778 - 1802, cuộc nội chiến dẫn lới sự thống nhất lần hai trong lịch sử Việt Nam song vì nhiều lý do nhiều năm qua vẫn chưa tìm hiểu được một cách tương xứng.

538/1072 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang

Page rendering in 0.02s