AND
120 documents
37/120 results        
Description
Building ID4039
English nameVenerable Thich Quang Duc Monument
Vietnamese NameTượng đài Hoà thượng Thích Quảng Đức
AddressCách Mạng Tháng Tám / Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Pos X684446.7467
Pos Y1191647.0501
Images from this Building (13 results)

Venerable Thích Quảng Đức Monument at night
[id:27770]

Venerable Thích Quảng Đức Monument at night
[id:27771]

Venerable Thích Quảng Đức Monument at night
[id:27772]

Venerable Thích Quảng Đức Monument at night
[id:27773]

Mural of Thich Quang Duc monument (immolation)
[id:27774]

Mural of Thich Quang Duc monument (immolation)
[id:27775]

Mural of Thich Quang Duc monument (police oppression)
[id:27776]

Mural of Thich Quang Duc monument (Kinh mung Phat Dan)
[id:27777]

Mural of Thich Quang Duc monument (Buddhist monks in prayer)
[id:27778]

Mural of Thich Quang Duc monument
[id:27779]

Thich Quang Duc monument
[id:27783]

Tượng đài Hoà thượng Thích Quảng Đức
[id:27786]

Toàn Gia đình Thiện Hoa 6 trước tôn tượng Bồ Tát Thích Quảng Đức
[id:27787]
... ...
37/120 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang

Page rendering in 0.064s