131 documents
79/131 results        
Description
TitleHình ảnh ít biết phố cổ Sài Gòn nguy cơ biến mất
Author[Kiến Thức]
Date2015-05-25
Abstract(Kiến Thức) – Được xây dựng từ thời Pháp thuộc, sau thời gian dài trụ lại, đến nay phố cổ Sài Gòn đang xuống cấp trầm trọng và nguy cơ biến mất nếu không được bảo tồn.
file attachment

KienThuc_PhoCoSaiGon.pdf (716.62 ko)

or read document on line in a new window

79/131 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang

Page rendering in 0.021s